Skip to content

Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Giriş

Bu Gizlilik Politikası yalnızca https://www.hevukatemizlik.com/ (“internet sitemiz”) için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz.

Diğer internet sitelerine bağlantılar

İnternet sitemizdeki içerikler üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve bu internet siteleri için Gizlilik Politikamız geçerli değildir. Bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okumalısınız.

Topladığımız veriler

İnternet sitemizde IP adresinizi topluyoruz.

Topladığımız verileri nasıl kullanıyoruz?

Bize doğrudan sağladığınız verileri, size haber bültenleri göndermek, kullanıcı hesabınızı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak, internet sitemizdeki özelliklerden faydalanabilmeniz, etkinlik biletlerinin satış ve temini ile bunlara dair fatura düzenlenmesi ve satış sonrası hizmetleri sunmak için kullanıyoruz. Bu kullanımın yasal dayanakları, onayınız, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesidir. IP adresiniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla toplanır ve saklanır.

Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

IP adresiniz, sistemlerimizde 1 yıllığına saklanır.

Verilerinizin paylaşımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.

Çerezler

Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır. Yalnızca dil tercihleriniz için kullanıcı ara yüzü iyileştirme çerezleri kullanıyoruz. Tarayıcınızın ayarlarından çerezleri yönetebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Aşağıda açıklanan haklarınızı [email protected] adresine eposta göndererek kullanabilirsiniz.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı -Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı

-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı

-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı

-Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı

-İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı

-Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı

Gizlilik Politikamızda değişiklikler

Gizilik Politikamızda her zaman değişiklik yapabiliriz. Esaslı değişiklikler yaptığımızda size bunları bildireceğiz.

WhatsApp
Şimdi Ara