Skip to content

Temizlik İşi Yaptıran / Aracılık Sözleşmesi

TEMİZLİK HİZMETİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Hevuka Temizlik Danışmanlık (“Bu Taraf bundan sonra Aracı olarak anılacak”) , ve

[Müşteri Adı], (Bundan sonra İşi Yaptıran olarak anılacak)

(Toptan Taraflar olarak da bahsedilecekler).

Aracı ve İşi Yaptıran aşağıdakiler kabul eder:

MADDE 1 – Aracı firma temizlik hizmeti talep eden ve temizlik hizmeti veren kişilere aracılık yapma hizmeti vermektedir. Tarafların aralarında geçen olumlu olumsuz eylemlerden sorumlu değildir.

MADDE 2 – Yönlendirilen tüm işlerin sorumluluğu İşi Yapan’ a aittir. Yaşanacak tüm olumsuz durumlar ve İşi yapan tarafından verilen maddi hasarlardan İşi Yapan sorumludur. Evdeki değerli ve özel eşyaların sorumluluğu İşi Yaptıran kişiye aittir. Bu durumlardan yaşanan olumsuzluklardan Aracı firma sorumlu değildir taraflar sorumludur.

MADDE 3 –  Ulaşım ve Yemek giderleri Aracı firmanın ve İşi Yapan kişinin sorumluluğunda değildir. İşi yapan ve İşi yaptıran bu giderleri aralarında kararlaştırarak ortak bir kararla birbirlerinden talep etme hakları vardır.

MADDE 4 – Temizlik malzemeleri alımı söz konusu olduğunda İşi yapan kişi ile İşi Yaptıran kişi arasında ekstra ücret teklifi ile alınması kararlaştırılmalıdır. Aracı Firma temizlik malzemeleri gibi ekstra giderlerden sorumlu değildir.

MADDE 5 – İşi yaptıranının işi yapandan kaynaklı yaşadığı sorunlarla ilgili Aracı Firmaya hak talep etme durumu söz konusu değildir. Zira İşi Yapan ve İşi Yaptıran arasındaki anlaşmazlıkları Aracı firma ile değil aralarında çözüme kavuşturmakla sorumludurlar.

MADDE 6 – İşi yapan kişinin çalışma esnasında başına gelebilecek iş kazalarından Aracı Firma sorumlu değildir. İşi yapan kişinin çalıştığı gün içerisindeki günlük iş güvenliği ve günlük sigorta sorumluluğu İşi yaptırana aittir. Bu sorumluluk aracı Firmaya ait değildir.

Yukarıda geçen sözleşme maddelerini okuduğumu, sözleşme maddelerinden sorumlu olduğumu, ad, soyad ve iletişim ve adres bilgilerimi paylaştığım Hevuka Temizlik Firmasının bu bilgileri temizlik personeline vermesinin bilgim ve rızam dâhilinde olduğunu kabul ediyorum ve onaylıyorum.

WhatsApp
Şimdi Ara